Quản lý học tập

 
Thông báo về nộp đơn vào/ra Chương trình Tài năng năm học 2019-2020
09/08/2019
Khoa Toán – Tin học sẽ lập danh sách sinh viên tham gia Chương trình tài năng (CTTN) của Khoa (tên gọi từ khóa 2017 về trước: hệ Cử nhân tài năng) cho năm học 2019-2020, dành cho khóa 2017 và khóa 2018.

Thành phần dự tuyển gồm:

- Các sinh viên trong danh sách sinh viên đang trong CTTN không có đơn xin chuyển sang chương trình đại trà; và đối với khóa 2018 có điểm trung bình tích luỹ lớn hơn hay bằng 7,0.
- Các sinh viên chương trình đại trà khoá tương ứng, không nợ một môn học nào thuộc ngành Toán học vào thời điểm được xét tuyển, điểm trung bình tích luỹ lớn hơn hay bằng 7,0, có đơn xin chuyển sang CTTN.

Sinh viên gửi đơn đăng kí vào/ra CTTN kèm bảng điểm tổng kết (không cần bản gốc) về Văn phòng Khoa Toán – Tin học trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, từ ngày 9/8/2019 đến ngày 18/08/2019 (theo thời điểm nhận đơn). Tải mẫu đơn tại đây.

Địa chỉ:
Văn phòng Khoa Toán – Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng F08, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.