Môn học mới mở trong HK II
29/11/2008
Môn tự chọn mới. Bộ môn ứng dụng tin học và xác suất mở môn học mới "Lý thuyết thông tin".

Nội dung chi tiết học phần

NỘI DUNG

SỐ TIẾT LT (45)

SỐ TIẾT TH (30)

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT THÔNG TIN

9

6

1.      Khái niệm thuyết thông tin

2.      tự sửa cho kênh nhị phân đối xứng

a.          lặp

b.      Hamming

 

 

CHƯƠNG II: XÁC SUẤT VÀ ENTROPY

6

3

1.      Các khái niệm xác suất trong thông tin

2.      Xác suất tiên nghiệm

3.      Entropy thông tin các hàm liên quan

4.      Phân tích entropy

5.      Bất đẳng thức Gibb bất đẳng thức Jensen

 

 

CHƯƠNG III: ĐỊNH LÝ MÃ NGUỒN

6

6

1.      Đo lượng thông tin Shannon của biến ngẫu nhiên

2.      Nén dữ liệu

3.      Tính đặc trưng

4.      Định nguồn

 

 

CHƯƠNG IV: MÃ KÝ TỰ

6

6

1.      tự

2.      Giải duy nhất

3.      Định nguồn cho tự

4.      Huffman

 

 

CHƯƠNG V: MÃ DÒNG

3

3

1.      số học ứng dụng

2.      Lempel-Ziv

 

 

CHƯƠNG VI: CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN TƯƠNG QUAN

3

3

1.      Phân loại entropy

2.      Tính chất của các loại entropy

 

 

CHƯƠNG VII: TRUYỀN TIN TRÊN KÊNH BỊ NHIỄU

6

3

1.      Kênh nhiễu

2.      Dự đoán dữ liệu vào từ dữ liệu ra

3.      Lượng thông tin truyền được qua một kênh

4.      Định kênh nhiễu 1

 

 

CHƯƠNG VIII: ĐỊNH LÝ MÃ KÊNH NHIỄU

6

0

1.      Phát biểu định

2.      Tính đặc trưng ghép

3.      Chứng minh định

 

 

 

P.T.Bảo

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.