Quản lý học tập

 
Thông báo V/v đăng ký môn thực tập sư phạm
31/07/2019
Các sinh viên muốn đăng ký môn học thực tập sư phạm cho học kỳ tới vào tháng 9/2019 thì điền thông tin vào biểu mẫu này.
  • Thời gian đăng ký trước ngày: 10/08/2019
  • Các sinh viên đã học đủ 5 môn học bắt buộc (Giáo dục học, Lý luận dạyhọc, Tâm lý học sư phạm, Phương pháp toán 1, Phương pháp toán 2) nhưng chưa có điểm vẫn được phép đăng ký.
Vào lúc 8:30 ngày 16/08/2018 các bạn đủ điều kiện đi thực tập sẽ nộp bảng điểm tích lũy và tập trung tại phòng F10 để bắt đầu phân nhóm và chuẩn bị trước khi đi thực tập.

 
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.