Quản lý học tập

 
Thông báo v/v Ký tên và nộp tài liệu Luận văn tốt nghiệp Đại học
23/07/2019
Đề nghị các sinh viên chưa ký tên bảng điểm hoặc chưa nộp tài liệu học phần Luận văn tốt nghiệp (gồm đĩa CD + tài liệu giấy) ghé văn phòng Khoa Toán - Tin học (F08) để hoàn tất các thủ tục nói trên trước ngày 26/07/2019.
Chú ý: nên ghé VP Khoa vào các buổi sáng từ 8g00 - 11g30.  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.