Quản lý học tập

 
Gặp gỡ Mùa hè 2019, 27--28/7/2019
24/07/2019
"Gặp gỡ Mùa hè" là một cuộc gặp toán học hằng năm kể từ năm 2008 do cựu sinh viên Khoa Toán-Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đang làm toán ở nước ngoài chủ trì.
 
"Summer Meeting" is an annual mathematical meeting since 2008 organized primarily by alumni of the Faculty of Mathematics and Computer Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City-University of Science, who are doing mathematics abroad.

Gặp gỡ mùa hè 2019 - Summer Meeting 2019

Năm 2019 Gặp gỡ mùa hè được tổ chức vào ngày Thứ bảy 27/7 và Chủ nhật 28/7/2019.

Phòng:
Thứ bảy ở Hội trường nhà I (tầng một của tòa nhà I, cao nhất trong trường), Chủ nhật ở phòng B11A (tầng hai dãy B, gần cột cờ).

The 2019 Meeting is scheduled to hold on Saturday 27 July and Sunday 28 July 2019.
 

Người nói - Speakers

  • Chang Heon Kim, Sungkyunkwan University, Korea: Recursion formulas for modular traces of weak Maass forms of weight zero
  • Soonhak Kwon, Sungkyunkwan University, Korea: APN functions and their differential properties
  • Linh Viet Nguyen (Nguyễn Việt Linh), University of Idaho, USA: Thermoacoustic tomography in fluid and elastic media
  • Loc Hoang Nguyen (Nguyễn Hoàng Lộc), University North Carolina Charlotte, USA: A convergent numerical method for a multi-frequency inverse source problem in inhomogeneous media
  • Phuc Cong Nguyen (Nguyễn Công Phúc), Louisiana State University Baton Rouge, USA: Weighted and pointwise bounds in measure datum problems with applications
  • Van Tien Nguyen (Nguyễn Văn Tiên), New York University Abu Dhabi, UAE: Singularity formation in Nonlinear Evolution Equations
  • Trung Tan Nguyen (Nguyễn Tấn Trung), VNUHCM-University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam: Playing with Deep Learning and Burgers Equation
  •  Hoang Anh Tran (Trần Anh Hoàng), Oak Ridge National Laboratory, USA: Regularization Methods for Reconstructing Sparse Data with Structures
  • Son Nguyen Thai Tu (Từ Nguyễn Thái Sơn), University of Wisconsin Madison, USA: State-Constraint static Hamilton-Jacobi equations in nested domains
  • Son Phung Truong Van (Văn Phụng Trường Sơn), Carnegie Mellon University, USA: Optimal heat transfer in a box
Để đăng kí tham dự, xem chương trình, và các chi tiết khác - For registration, program, and further information:
http://www.math.hcmus.edu.vn/summer_meeting

Poster

 poster-Summer Meeting-2019-ver5


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.