Quản lý học tập

 
Seminar PP giảm số chiều-học sâu trong tính toán số các bài toán ngược (update)
19/05/2019
 
Giáo sư Tiến Sĩ Bùi Thanh Tân, Đại học Texas Austin (xem CV kèm theo) sẽ trình bày một báo cáo về phương pháp giảm số chiều và học sâu trong tính toán số  các bài toán ngược trong Phương trình Đạo hàm riêng. 
 
Thời gian: 9h ngày 13-06-2019
Đại điểm: Phòng Seminar khoa Toán F207,  ĐHKHTN Tp HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ. 
 
Kính mời các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có quan tâm đến tham dự. Giáo sư Bùi Thanh Tân sẽ trình bày về học bổng tiến sĩ tại Texas Austin và phỏng vấn các ứng viên có nguyện vọng tham gia chương trình tiến sĩ này trong sáng 13-6 (sau seminar) và sáng 14-6 (10h00).  Các ứng viên có nguyện vọng đề nghị đăng ký tại Văn phòng Khoa Toán đến 15h00 ngày 07/06/2019.

 
title: Mitigating the Cost of data-driven PDE-constrained Inverse Problems Using Dimensionality Reduction and Deep Learning 
 
Abstract: 

Given a hierarchy of reduced-order models to solve the inverse problems for quantities of interest, each model with varying levels of fidelity and computational cost, a deep learning framework is proposed to improve the models by learning the errors between each successive levels. 

By statistically modeling errors of reduced order models and using training data involving forward solves of the reduced order models and the higher fidelity model, we train deep neural networks to learn the error between successive levels of the hierarchy of reduced order models thereby improving their error bounds. The training of the deep neural networks occurs during the offline phase and the error bounds can be improved online as new training data is observed. 

To mitigate the big-data aspect in inverse problems, we have developed a randomized misfit approach that blends random projection theory in high dimensions and inverse problem theory to effectively reduce high-dimensional data while preserving the accuracy of inverse solution.

 
Tan Bui
 
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.