Lịch dạy Môn Đại số máy tính cho Cao học khóa 18
05/12/2008
Môn Đại Số Máy Tính (Computer algebra) sẽ bắt đầu học từ ngày 08/12/2008 do GS.TS. Nguyễn Hữu Anh phụ trách.
Địa điểm: Phòng I.42  
Thời gian:Thứ tư, từ 17h đến 20h
Đây là môn bắt buộc riêng của ngành Đại Số và là môn tự chọn của các ngành khác trong Khoa Toán.
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.