Thông báo đặc biệt


Danh sách SV đăng ký LVTN và thực tập đồ án thực tế
18/03/2019
 
Danh sách sinh viên đăng ký Luận văn tốt nghiệp: Link1
Danh sách sinh viên đăng ký Thực tập đồ án thực tế: Link2

L
ưu ý: Trong file danh sách SV  luận văn tốt nghiệp (LVTN)  có đính kèm danh sách SV  khóa 2015 không đủ điền kiện đăng ký LVTN do xét chuẩn ngoại ngữ theo quy định của Trường.   
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.