Nộp và báo cáo môn seminar tin học
06/12/2008
Sinh viên nộp báo cáo ngày 29/12/2008 tại phòng E202 từ 7h30 đến 9h30.

Thời gian báo cáo từ 8h đến 11h ngày 09 tháng 01 năm 2009, danh sách báo cáo cụ thể sẽ thông báo sau. Mỗi nhóm có thời gian báo cáo là 15 phút.

P.T.BẢO


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.