Kiểm tra thực hành môn CTDL
11/12/2008
Kiểm tra thực hành môn CTDL vào ngày 20 tháng 12 năm 2008. Sinh viên được bất kỳ tài liệu nào. GV sẽ thông báo thời gian kiểm tra từng nhóm sau.

 

P.T.Bảo


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.