Danh sách các học phần bị hủy HK2/18-19
20/02/2019
 
Danh sách cập nhật các học phần bị hủy do không đủ số SV đăng ký như sau:
1. Bất đẳng thức biến phân
2. Tâm lý học sư phạm
3. Cơ học vật rắn biến dạng
4. Cơ học phá hủy
5. Đại số hiện đại
6. Mô hình thống kê tuyến tính
7. Nhập môn cơ học
8. Kỹ thuật đánh giá lớp học
9. Môđun và ứng dụng
10. Cơ sở giải tích lồi và quy hoạch lồi 
11. Thống kê Bayes

Sinh viên đã đăng ký các học phần bị hủy có thể làm đơn đăng ký các học phần khác tại VP Khoa, hạn chót là 15h00 ngày 22/02/2019.
Lưu ý: Sinh viên nên thường xuyên theo dõi các thông tin tiếp theo về các học phần bị hủy. 
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.