Thông báo về học phần Phương pháp dạy học tối ưu
19/02/2019
 Theo đề nghị của Giảng viên, các bạn sinh viên đăng ký học phần Phương pháp dạy học tối ưu vào chiều thứ 7 tiết (8-11) sẽ chuyển lên lớp 1 (buổi sáng thứ 7). Trường hợp không sắp xếp được lịch học, sinh viên làm đơn điều chỉnh học phần theo file đính kèm gửi về VP Khoa trước 15h00 ngày 22/02/2018.

Mẫu đơn: Link

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.