Kiểm tra thực hành môn Cơ sở dữ liệu
12/12/2008
Lịch thi môn Cơ sở dữ liệu thực hành:

- 7:30 - 11:30, Thứ 5, 18/12/2008.

- 7:30 - 11:30, Thứ 6, 19/12/2008.

- Địa điểm: phòng máy F. 208, F. 209.

Mỗi ca thi 20 sinh viên (chi tiết). Thời gian làm bài 30 phút. Danh sách sinh viên được dán tại bảng thông báo phòng thực hành.

Mô tả Cơ sở dữ liệu sinh viên tải về tại đây.

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.