Thông báo đặc biệt


Thông tin học phần Lý thuyết xác suất cơ bản
18/02/2019
 
Học phần Lý thuyết xác suất cơ bản bắt đầu học vào ngày thứ bảy 9/3.  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.