Thông tin về một số môn học cho lĩnh vực Khoa học dữ liệu
15/02/2019
Trong học kì này sinh viên quan tâm tới lĩnh vực Khoa học dữ liệu có thể học các môn học sau:

 

1.
  
 

MTH10406

Toán rời rạc

4

45

30

0

 

 

 

MTH10407

Lập trình hướng đối tượng

4

45

30

0

 

 

 

MTH10404

Lý thuyết thống kê

3

15

30

30

 

 

2. 
    

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

SỐ TIẾT

   

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập


MTH10312

Cơ sở dữ liệu

4

45

30

0

   


MTH10602

Khai thác dữ liệu

4

45

30

0

   


MTH10353

Nhập môn máy học

4

45

30

0

   
 
3. 
 

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

SỐ TIẾT

Loại học phần

Ghi chú

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập


MTH10325

Phân tích thuật toán

4

45

30

0

   


MTH10425

Thống kê nhiều chiều

3

45

0

0

   


MTH10450

Thuật toán tối ưu

4

60

0

0

   


MTH10352

Tính toán song song

4

45

30

0

   


MTH10323

Xử lý đa chiều

4

45

30

0

   


MTH 10344

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

4

45

30

0

   
 

Sinh viên muốn tìm hiểu thêm có thể liên hệ Trưởng Bộ môn Ứng dụng Tin học TS. Nguyễn Thanh Bình.
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.