Thông báo đặc biệt


Thời khóa biểu HK2 năm học 2018 -2019 (cập nhật phòng học 22.2)
21/02/2019

Cơ sở Linh Trung: LT

Cơ sở NVC         : NVC
Môn chung tại cơ sở Linh Trung: MC
 

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.