Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Thời khóa biểu HK2 năm học 2018 -2019 (cập nhật phòng học 22.2)
21/02/2019

Cơ sở Linh Trung: LT

Cơ sở NVC         : NVC
Môn chung tại cơ sở Linh Trung: MC
 

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.