Danh sách kiểm tra thực hành môn CTDL
13/12/2008
Do danh sách không tuần tự nên sinh viên phải tra ca mình vào kiểm tra tại bảng thông báo thực hành. Không chấp nhận đi sai ca, không giải quyết bất kỳ trường hợp nào khác.

 

 

 

 

 

 

Phòng F208

 

Phòng F209

ca

1

7h

7h45

 

0311312 - 0411247


0711128 - 0711149


2

7h45

8h30

 

0411281 - 0611005


0711151 - 0711172


3

8h30

9h15

 

0611007 - 0611086


0711173 - 0711194


4

9h15

10h

 

0611091 - 0611267


0711195 - 0711217


5

10h

10h45

 

0611292 - 0711036


0711219 - 0711240


6

10h45

11h30

 

0711037 - 0711066


0711241 - 0711263


7

11h30

12h15

 

0711068 - 0711090


0711264 - 071129


8

12h15

13h

 

0711091 - 0711115


0711292 - 0711320


9

13h

13h45

 

0711117 - 0711127
0511226 - 0611036


0711321 - 0711332
0311138 - 0411086


10

13h45

14h30

 

0611039 - 0611236
CNTN 07


0411129 - 0511223

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.