Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Thông tin seminar PPT & TTUD
08/01/2019

Thông tin Seminar PPT & TTUD cụ thể như sau: 

                                                                                            Thời gian                                          Địa điểm
Seminar Phương pháp Toán trong tin học                    7h30, 10/01/2019                                Phòng E202B
Seminar Toán tin ứng dụng                                            7h30, 19/1/2019                                   Phòng E202B

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5.  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.