Thông báo đặc biệt

Tuyển dụng postdoc lĩnh vực ứng dụng toán tại Hanbat National University
03/01/2019

Một cựu sinh viên đang học ở  tại Hanbat National University của Hàn quốc chuyển thông tin tìm một người Việt làm postdoc lĩnh vực ứng dụng toán, bài toán ngược, có đính kèm file thông tin chi tiết.  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.