Thông báo kiểm tra thực hành môn Đồ họa máy tính
14/12/2008
Lịch kiểm tra thực hành môn Đồ họa máy tính

- Thứ 4, 17/12/2008.

- Địa điểm: phòng máy F. 208, F. 209.

- Sinh viên được tham khảo tham tài liệu.

Mỗi ca thi 20 sinh viên . Thời gian làm bài 40 phút. Danh sách sinh viên cụ thể từng ca thi được dán tại bảng thông báo phòng thực hành.

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.