Thông báo về hội đồng bảo vệ LVCH Xác suất - Thống kê
03/12/2018
 Bộ môn XSTK dự kiến tổ chức bảo vệ cho các học viên trong danh sách đính kèm.
Đề nghị học viên điền danh sách hội đồng của mình vào tờ giấy đề cử danh sách hội đồng (trong hồ sơ bảo vệ) và đến văn phòng bộ môn ký các giấy tờ vào ngày thứ ba 4-12-2018, lúc 9g đến 10h sáng.
 
Danh sách: Link  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.