TB thay đổi phòng học Thiết kế Web, UD Toán cao cấp vào giải toán sơ cấ
17/10/2018
 1. Thiết kế Web: C23 -> F205B
 2.  Ứng dụng toán cấp vào giải toán sơ cấp: E302 -> B37  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.