Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

People

Currently the Faculty has about 60 faculty members. Of these, about 50 faculty members hold permanent positions. The Faculty is divided into 8 Departments.
Administrators

 • Dean: Prof. Dr. Đặng Đức Trọng

 • Vice-Dean: Dr. Huỳnh Quang Vũ

 • Vice-Dean: MS. Võ Đức Cẩm Hải

Department of Algebra
 • Prof.Dr. Bùi Xuân Hải (Head)

 • Dr. Lê Văn Hợp (Vice- Head)

 • Dr. Trần Ngọc Hội

 • Dr. Nguyễn Văn Thìn

 • Dr. Trịnh Thanh Đèo

 • Dr. Lê Văn Luyện

 • Dr. Nguyễn Anh Thi
 • Dr. Nguyễn Khánh Tùng
 • MS. Nguyễn Hữu Trí Nhật

 • MS. Phạm Thế Nhân

 • MS. Nguyễn Kim Ngọc

 • MS. Bùi Anh Tuấn

Department of Analysis

 • Dr. Huỳnh Quang Vũ (Head)

 • Prof. Dr. Dương Minh Đức

 • Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Đình Phư

 • Dr. Nguyễn Thành Long

 • Dr. Nguyễn Thị Thu Vân

 • MS. Nguyễn Vũ Huy

 • Prof. Dr. Đặng Đức Trọng
 • Dr. Nguyễn Huy Tuấn

 • Dr. Ông Thanh Hải

 • Dr. Lý Kim Hà

 • Dr. Bùi Lê Trọng Thanh

Department of Quantitative Finance

 • Assoc. Prof. Dr. Đinh Ngọc Thanh (Head)

 • Dr. Trần Duy Hiến

 • MS. Phan Phúc Doãn

 • MS. Châu Ngọc Huy

 • Nguyễn Duy Bách 

 • Nguyễn Thị Phương

Department of Mechanics

 • Dr. Trịnh Anh Ngọc (Head)

 • Dr. Bùi Quốc Tính

 • MS. Nguyễn Thanh Chuyên

 • MS. Bùi Xuân Thắng

 • MS. Lê Văn Chánh

 • Nguyễn Văn Quang

 • Trần Văn Nhã 

Department of Probability and Statistics

 • Prof. Dr. Đặng Đức Trọng (Head)

 • Assoc. Prof. Dr. Tô Anh Dũng

 • Dr. Lê Vĩnh Thuận

 • Dr. Lê Thị Xuân Mai

 • Dr. Nguyễn Thị Mộng Ngọc

 • Dr. Chung Nhân Phú

 • Dr. Nguyễn Thị Lệ Thu

 • Trần Thanh

 • MS. Hoàng Văn Hà

 • MS. Nguyễn Văn Thìn (B)

 • MS. Nguyễn Thị Hiên

 • MS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

 Department of Computer Science

 • Assoc. Prof. Dr. Phạm Thế Bảo (Head)

 • MS. Nguyễn Hiền Lương (Vice-Head)

 • Dr. Nguyễn Thanh Bình

 • Dr. Trần Anh Tuấn (A)

 • MS. Võ Đức Cẩm Hải

 • MS. Nguyễn Ngọc Long

 • MS. Hà Văn Thảo

 • MS. Nguyễn Thành Nhựt

 • MS. Trần Anh Tuấn (B)

 • MS. Nguyễn Đạt Thông

 • MS. Nguyễn Trần Lan Anh

Department of Optimization and System

 • Prof. Dr. Phan Quốc Khánh (Head)

 • Dr. Nguyễn Lê Hoàng Anh

 • MS. Nguyễn Văn Thùy

 • MS. Cao Nghi Thục

 • MS. Nguyễn Minh Tùng

 • MS. Lê Tùng

Department of Mathematical Education

 • Dr. Nguyễn Viết Đông (Head)

 • Dr. Lê Bá Khánh Trình

 • Dr. Trần Nam Dũng

 • MS. Phan Nguyễn Ái Nhi

 • MS. Đỗ Thị Bích Trâm 

 


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.