Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Thông báo về việc thay đổi giờ học môn Lý thuyết trò chơi
14/09/2018
Lịch học môn Lý thuyết trò chơi có sự thay đổi từ chiều thứ 7 sang chiều chủ nhật (tiết 7-10 phòng F205B).  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.