Thông báo về việc thay đổi giờ học môn Lý thuyết trò chơi
14/09/2018
Lịch học môn Lý thuyết trò chơi có sự thay đổi từ chiều thứ 7 sang chiều chủ nhật (tiết 7-10 phòng F205B).  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.