Hướng dẫn ôn tập môn Nhóm tuyến tính - Cao học Đại số khóa 17
26/10/2008

Học viên cao học đại số khóa 17 học môn Nhóm tuyến tính (do GS. Vavilov giảng dạy) xem thông báo hướng dẫn ôn tập ở địa chỉ

www.math.hcmuns.edu.vn/~algebra/vavilov/ontap_ntt.pdf

 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.