Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Thông báo về việc thay đổi phòng học môn Phương trình toán lý (chiều thứ 5)
11/09/2018
 Học phần Phương trình toán lý (chiều thứ 5) có sự thay đổi phòng học từ C32 sang phòng E401.   
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.