Thông báo về học phần Seminar Xác suất thống kê
04/09/2018
Các bạn sinh viên đăng ký học phần Seminar Xác suất thống kê tập trung vào lúc 14h30 thứ 5 ngày 06/09/2018 tại phòng bộ môn Xác suất thống kê.  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.