Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Thông báo về học phần Seminar Xác suất thống kê
04/09/2018
Các bạn sinh viên đăng ký học phần Seminar Xác suất thống kê tập trung vào lúc 14h30 thứ 5 ngày 06/09/2018 tại phòng bộ môn Xác suất thống kê.  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.