Thông báo đặc biệt


Danh sách xét vào lớp CNTN
22/08/2018
Sinh viên xem danh sách tại đây.
Chú ý: Danh sách trên chưa bao gồm các điều kiện bắt buộc khác của Trường, trong đó có điều kiện về ngoại ngữ.  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.