Thông báo về việc đăng ký học phần HK1 2018-2019 (cập nhật TKB 15/08)
08/08/2018
 Sinh viên các Khóa 2017 trở về trước đăng ký học phần qua mạng theo lịch sau:
  • 8h00 ngày 22/08/2018 đến 16h00 ngày 27/08/2018.
  • 29/08/2018 đến 30/08/2018 : SV tự điều chỉnh đăng ký học phần  
Sinh viên đăng ký học lại cùng đợt đăng ký theo thời gian như trên.
Trong thời gian đăng ký học phần, sinh viên phải thường xuyên theo dõi TKB trên Web Khoa và kết quả đã đăng ký môn học để tránh tình trạng môn học chưa đăng ký thành công.
Để thuận tiện cho việc đăng ký học phần, sinh viên cần tham khảo Ban cố vấn học tập để có được thông tin chính xác về các học phần phù hợp cho chuyên ngành học.
Ban cố vấn học tập:
  1. TS. Lê Văn Luyện ( BM Đại số )
  2. TS. Ông Thanh Hải ( BM Giải tích )
  3. ThS. Hà Văn Thảo  ( BM Ứng dụng tin học )
TKB cơ sở Nguyễn Văn Cừ (cập nhật 15/08)

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.