Quản lý học tập

 
The 4th Workshop on Statistical Modeling and Applications
06/08/2018

"The 4th Workshop on Statistical Modeling and Applications"

DATA SCIENCE, DESIGN OF EXPERIMENTS

AND RIDGE REGRESSION

AGENDA

Time: 8:30 - 17:00, August 8th - 12th 2018 

Venue: Room A103, Campus A

            University of Economics Ho Chi Minh City, 

            59c Nguyen Dinh Chieu, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

 



http://sems.ueh.edu.vn/tin-tuc/-the-4th-workshop-on-statistical-modeling-and-applications---august-8th---12th-2018-150

 


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.