Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
The 4th Workshop on Statistical Modeling and Applications
06/08/2018

"The 4th Workshop on Statistical Modeling and Applications"

DATA SCIENCE, DESIGN OF EXPERIMENTS

AND RIDGE REGRESSION

AGENDA

Time: 8:30 - 17:00, August 8th - 12th 2018 

Venue: Room A103, Campus A

            University of Economics Ho Chi Minh City, 

            59c Nguyen Dinh Chieu, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

 http://sems.ueh.edu.vn/tin-tuc/-the-4th-workshop-on-statistical-modeling-and-applications---august-8th---12th-2018-150

 


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.