Thông báo đặc biệt

Tuyển dụng cho chương trình Fresher .NET/Sharepoint/Salesforce tại DXC Vietnam
13/09/2018
 Cập nhật 9/2018: Chương trình này tiếp tục mở hàng tháng, người quan tâm có thể xem thông tin mới nhất trên trang web của công ty.

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.