Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Tuyển dụng cho chương trình Fresher .NET/Sharepoint/Salesforce tại DXC Vietnam
13/09/2018
 Cập nhật 9/2018: Chương trình này tiếp tục mở hàng tháng, người quan tâm có thể xem thông tin mới nhất trên trang web của công ty.

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.