Thông báo đăng ký môn thực tập sư phạm
01/08/2018
                                                                      

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn thực tập sư phạm

Các sinh viên muốn đăng ký môn học thực tập sư phạm cho học kỳ tới tháng 9/2018 sẽ đăng ký vào thời gian sau:

-      Từ ngày: 01/08/2018 đến 15/08/2018.

-      Các sinh viên đã học đủ 5 môn học bắt buộc (Giáo dục học, Lý luận dạy học, Tâm lý học sư phạm, Phương pháp toán 1, Phương pháp toán 2) nhưng chưa có điểm vẫn được phép đăng ký.

Vào lúc 9:00 ngày 20/08/2018 các bạn đủ điều kiện đi thực tập sẽ nộp bảng điểm tích lũy từ học kỳ 1 và tập trung tại phòng F10 để bắt đầu phân nhóm và chuẩn bị trước khi đi thực tập.

                                                                                      Ngày 01/08/2018
                                                                               Bộ môn Giáo dục Toán học
Sinh viên đăng ký tại: Link

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.