Lịch bảo vệ luận văn đại học của các bộ môn
24/07/2018
Kính thông báo quý Thầy/cô và các bạn sinh viên về thời gian, địa điểm tổ chức bảo vệ luận văn đại học của các bộ môn cụ thể như sau:
 
 
       
Bộ môn Ngày Thời gian Địa điểm
Đại số  26/07/2018  14h00 Phòng bộ môn
Giải tích (hội đồng 1) 27/07/2018 7h30 F207
Giải tích (hội đồng 2)   27/07/2018 13h30 F207
Xác suất thống kê 30/07/2018 8h00 F205A
Toán tin ứng dụng 30/07/2018 8h00 Phòng bộ môn
Phương pháp Toán 30/07/2018 9h50 Phòng bộ môn
Giáo dục Toán học 06/08/2018 8h30 F304

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.