Quản lý học tập

 
Chương trình Phát triển giáo dục STEM kết nối cộng đồng
24/07/2018
Chương trình Phát triển giáo dục STEM kết nối cộng đồng
(
Embedding Community Based Learning (Service Learning) in STEM Education)


Thời gian: Thứ 5 ngày 26 tháng 07 năm 2018
Địa điểm: Hội trường I, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM

Giới thiệu:
Phát triển giáo dục STEM kết nối cộng đồng  chương trình hợp tác giữa Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên và Đại học TP. Dublin với sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland thông qua nhóm nghiên cứu SL-STEAM.

Nội dung chương trình:

 

13:00 - 14:00

        Thảo luận và trao đổi chung giữa các cấp quản lý, cộng đồng, giảng viên, giáo viên sinh viên đối với các dự án tiềm năng.

 

14:00 - 14:30

        Chia sẻ từ nhóm nghiên cứu
SL-STEAM và ghi nhận những đóng góp chung.

        Phát biểu chia sẻ từ cấp quản lý.

        Phát biểu chia sẻ từ đại diện
đơn vị tài trợ.

        Phát biểu chia sẻ từ sinh viên.

 

14:30 - 15:00

        Trao tặng hệ thống mô hình
SL-STE(A)M đến các đơn vị cộng đồng.

        Phát biểu chia sẻ từ đại diện cộng đồng.

 

15:00 - 15:15

        Trao chứng nhận và bế mạc.


 
 
 
 
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.