Quản lý học tập

 
Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Kim Ngọc
16/07/2018
 Thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo:

NCS Nguyễn Kim Ngọc, ngành Đại số và Lý thuyết số, mã số 62460104, 
Đề tài “Các nhóm con tự do trong vành chia”
Thời gian: 09h ngày 20/07/2018
Địa điểm: Phòng F102, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
    
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.