Thông báo đặc biệt
Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Các quy định về Anh văn đối với K2016
02/07/2018
Đây là các quy đinh bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên Khóa 2016 về điều kiện Anh văn, bao gồm:
  • Điều kiện được học các học phần giai đoạn chuyên ngành.
  • Điều kiện để được làm khóa luận tốt nghiệp.
  • Điều kiện được công nhận tốt nghiệp.
Đề nghị tất cả sinh viên đọc kỹ quy định tại đây.

Kế hoạch tổ chức thi Anh văn.
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.