Thông báo đặc biệt


- Lịch sử dụng Phòng F207 có ở mục Nghiên cứu
Thông báo v/v cung cấp thông tin lưu trú năm học 2017-2018
09/06/2018
Việc cung cấp thông tin lưu trú sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên tại nội dung Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng (mục 4.6). Đề nghị tất cả các sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh nội dung và đúng thời gian quy định.

Thông tin chi tiết
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.