Thông báo đặc biệt


- Lịch sử dụng Phòng F207 có ở mục Nghiên cứu
Seminar “Kỹ năng Lao động Mới trong Thời Chuyển đổi Số”
24/05/2018
Thông tin cụ thể buổi chia sẻ như sau:
Diễn giả:     GS. TSKH Hồ Tú Bảo
Thời gian:   09:30 - 11:30, Sáng Thứ Bảy 26/05/2018
Địa điểm:    Phòng I23; Đại học Khoa học Tự nhiên, 
                      227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
Nội dung:    “Kỹ năng Lao động Mới trong Thời Chuyển đổi Số”  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.