Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Seminar “Kỹ năng Lao động Mới trong Thời Chuyển đổi Số”
24/05/2018
Thông tin cụ thể buổi chia sẻ như sau:
Diễn giả:     GS. TSKH Hồ Tú Bảo
Thời gian:   09:30 - 11:30, Sáng Thứ Bảy 26/05/2018
Địa điểm:    Phòng I23; Đại học Khoa học Tự nhiên, 
                      227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
Nội dung:    “Kỹ năng Lao động Mới trong Thời Chuyển đổi Số”  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.