Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Học bổng thạc sĩ toán ở Padova
16/05/2018

Announcement of a selection for 6 scholarships (2 scholarships are reserved to students holding a foreign [non-italian] bachelor degree) for students enrolling at the Master Degree in Mathematics - A.Y. 2018/2019. 
Deadline: Monday 2 July 2018, h. 12:00

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.