Thông báo đặc biệt
Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Hội nghị Gặp gỡ Mùa hè 2018 (12-13/7/2018)
02/07/2018
"Gặp gỡ Mùa hè" là một cuộc gặp toán học hằng năm kể từ năm 2008 do cựu sinh viên Khoa Toán-Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đang làm toán ở nước ngoài chủ trì.
 
"Summer Meeting" is an annual mathematical meeting since 2008 organized primarily by alumni of the Faculty of Mathematics and Computer Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City University of Science (HCMUS), who are doing mathematics abroad.

Summer Meeting 2018

The meeting for 2018 is scheduled for Thursday July 12 and Friday July 13, 2018.

List of speakers

 • H.T. Banks (North Carolina State University)
 • Nhan-Phu Chung (Chung Nhân Phú) (Sungkyunkwan University)
 • Đặng Đức Trọng (Ho Chi Minh City University of Science)
 • Nam Q. Le (Lê Quang Nẫm) (Indiana University)
 • Trieu Le (Lê Long Triều) (University of Toledo)
 • Hoai-Minh Nguyen (Nguyễn Hoài Minh) (École polytechnique fédérale de Lausanne)
 • Truyen Nguyen (Nguyễn Văn Truyền) (University of Akron)
 • Jinhae Park (Chungnam National University)
 • Tuoc Phan (Phan Văn Tuộc) (University of Tennessee)

Summer courses

 • Lizhen Lin (University of Notre Dame): Bayesian methods for machine learning. July 5-6 2018.
 • Hien Tran (University of North Carolina Raleigh): An Introduction to the mathematics of machine learning. July 16--18 2018.
 • Hung Tran (Trần Vĩnh Hưng) (University of Wisconsin Madison): Level set method and mean curvature flow equation. July 16--19 2018.

Đăng kí tham dự - Registration for attendance

More information: http://www.math.hcmus.edu.vn/summer_meeting


 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.