Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Seminar Giải tích
07/05/2018
Nội dung: REGULARITY ESTIMATES FOR NON-HOMOGENEOUS QUASILINEAR EQUATIONS OF p-LAPACE TYPE (chi tiết)
Trình bày: PGS. TS. Nguyễn Công Phúc (https://www.math.lsu.edu/~pcnguyen/)
Thời gian: 10AM, thứ 6 ngày 18 tháng 05 năm 2018
Địa điểm: Phòng F207, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.