Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Thông báo V/v Hoãn lịch bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Kim Ngọc
02/05/2018
Vì lý do sức khỏe, GS.TSKH. Nguyễn Tự Cường (một thành viên trong hội đồng) không thể tham gia buổi bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Kim Ngọc.
Do đó nhà trường sẽ hoãn ngày bảo vệ LATS (4/5/2018) của NCS Nguyễn Kim Ngọc và dời sang một ngày khác, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.