Thông báo về việc cấp học bổng Viện Toán 2018
24/04/2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1533/QĐ-BGDĐT về việc cấp học bổng học kỳ II năm học 2017 – 2018 của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 đến 2020” cho sinh viên ngành toán.

Quyết định cấp học bổng
 

Thông tin về thay đổi tài khoản nhận học bổng 
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.