Thông báo đặc biệt


Chương trình Thạc sỹ Toán ứng dụng Pháp - Việt tuyển sinh - 2018
18/04/2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN VỚI 04 CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA CỘNG HÒA PHÁP

(Paris 13, Tours, Orleans, Rennes 1)

Poster giới thiệu chương trình

Chi tiết thông báo tuyển sinh
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.