Thông báo đặc biệt
Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Seminar Lý thuyết Tối ưu 08.04.2018
04/04/2018
On the existence and Levitin-Polyak well-posedness of multiobjective generalized games without compactness

    Người trình bày: TS. Trần Trịnh Minh Sơn  (Đà Lạt) 
    Thời gian: Chủ nhật - 08.04.2018 - 09h30
    Địa điểm: phòng F.305 - ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TpHCM
    Đối tượng: 
Giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên.

Abstract In this talk, we investigate the existence of (weak) Pareto-Nash equilibria and establish the metric characterization for the Levitin-Polyak well-posedness of the multiobjective generalized games without compactness.

 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.