Thông báo đặc biệt
Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Seminar: Ionization problem: open questions and recent progress
04/04/2018
Báo cáo viên: Tiến Sĩ Phan Thành Nam
Thời gian: 10h30 ngày 6-4-2018
Địa điểm: phòng F207
Abstract: It is well-known experimentally that a neutral atom can bind at most one or two extra electrons. Explaining this fact rigorously from first principles of quantum mechanics is a long standing open problem, often referred to as the ionization conjecture. I will discuss some recent progress towards this problem and related questions. 
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.