Thông báo môn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học, cao học Khóa 2017
01/04/2018
Thầy Bùi Xuân Hải thông báo môn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học sẽ học buổi đầu tiên vào ngày 12/04/2018.
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.