Thông báo đặc biệt
Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Thông báo môn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học, cao học Khóa 2017
01/04/2018
Thầy Bùi Xuân Hải thông báo môn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học sẽ học buổi đầu tiên vào ngày 12/04/2018.
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.