Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Thông tin kết quả tài trợ thi chứng chỉ Exam-P
29/03/2018
 Hệ thống chứng chỉ SOA là hệ thống chứng chỉ có giá trị trong ngành định phí bảo hiểm và quản lý rủi ro trên toàn thế giới và là các chứng nhận có giá trị trong ngành tài chính và định phí bảo hiểm. Chứng chỉ Exam-P là chứng chỉ đầu tiên trong hệ thống chứng chỉ SOA của ngành định phí bảo hiểm. Chứng chỉ này có nội dung thi là xác suất cơ bản. Khoa Toán đào tạo sinh viên ngành Tài Chính Định lượng từ năm 2007 và hiên có rất nhiều sinh viên muốn dự thi các chứng chỉ SOA.

Theo bản ghi nhớ ngày 30-10-2017 giữa Khoa Toán và Công Ty Decent Acturial Consultants (Đài Loan) về việc tài trợ cho các sinh viên khoa Toán thi chứng chỉ  Exam-P, hiện có 28 sinh viên khoa Toán nằm trong danh sách tài trợ thi chứng  chỉ Exam-P của công ty trong năm 2018 trong khuôn khổ chương trình Decent Actuaries Lotus Program.  

Có bốn sinh viên khoa Toán trong danh sách đó đã thi đậu chứng chỉ này trong năm vừa qua và đã được công ty Decent tài trợ lệ phí thi
 
1. Bùi Nhật Thảo Đan, sinh viên năm 4 
2. Phạm Đình Quyền, sinh viên năm 4 
3. Lê Thanh Hiệp, sinh viên năm 4 
4. Thạch Thu Quyên, sinh viên năm 4 . 
 
Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên và Khoa Toán-Tin học, Bộ Môn Tài Chính Định Lượng xin cảm ơn sự hỗ trợ quý báu này và xin chúc mừng các sinh viên của Khoa đạt chứng chỉ Exam-P.
 
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.