Thông báo đặc biệt


Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng
Thông tin về chế độ chính sách SV HK2/2017-2018
27/02/2018
Sinh viên xem thông tin về chính sách Hk2/2017-2018 tại trang web https://www.hcmus.edu.vn/ctsv/ (mục thông báo miễn giảm)  
 
Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.